Lokalplan nr. 490

Forslag til lokalplan nr. 490 og kommuneplantillæg nr. 11 - Frilandsgartneriet DanRoots ved Tange

Vedtaget af  Byrådet den 20. december 2017
Offentliggjort: Torsdag den 21. december 2017
Høringsfrist: Onsdag den 14. februar 2018

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson

August Skovmand 87 87 86 38

Se forslag til lokalplan nr. 490 og kommuneplantillæg nr. 11 (pdf).
Se Byrådet vedtagelse. Sag nr. 22.

Sidst opdateret: 15.02.2018