Detailhandel – Viborg Kommune

Detailhandel – Viborg Kommune
Eksisterende detailhandelsstruktur

Ny planlægning for detailhandel i Viborg Kommune

Indkaldelse af idéer og forslag

Byrådet vil med en ny temaplan opdatere og kvalificere grundlaget for områder til butikker i Kommuneplan 2017-2029. Byrådet opfordrer alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23 c.

Byrådet har fået udarbejdet en analyse af detailhandelen, der viser, at der er et behov for at ændre i detailhandelsstrukturen for at imødekomme de forvandlinger, som detailhandelen i disse år oplever med bl.a. stigende internethandel, fald i antallet af butikker og nye forretningsmodeller.

Planlægningen omfatter alle butiksområder (bymidter, bydelscentre, lokalcentre, aflastningsområdet, områder til særligt pladskrævende varegrupper og enkeltstående butikker). Dette udgør tilsammen kommunens detailhandelsstruktur. Formålet med planlægningen er at opdatere og kvalificere retningslinje 2 i Kommuneplan 2017-2029.

Offentliggjort: Mandag den 14. september 2020
Høringsfrist: Mandag den 12. oktober 2020

Idéer og forslag til ideoplægget skal være modtaget senest 12. oktober 2020. Benyt boksen "Indsend idéer og forslag"

Offentligt møde

Byrådet afholder offentligt møde mandag den 5. oktober 2020 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Der er et begrænset antal pladser pga. COVID19, derfor er der tilmelding til borgermødet – benyt boksen ”Tilmelding til borgermøde”.
Tilmeldingen lukkes, når der ikke er plads til flere. Det anbefales, at man kun tilmelder 1 person pr. husstand.

Kontaktpersoner

Marie Sølgaard Bang
Tlf. 87 87 86 41

Mette Hilsløv Hummelshøj
Tlf. 87 87 86 39

Ideoplæg

Se idéoplæg (pdf)

Detailhandelsanalyse

Se detailhandelsanalyse (pdf)

Politiske beslutninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2020 (sag nr. 2)
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. november 2019 (sag nr. 7)

Her er vi i planprocessen

Her er vi i planprocessen

Sidst opdateret: 15.09.2020