Vinkelvej 20 i Viborg

Visualisering – eksempel set fra Søndersøs vestbred
Visualisering – eksempel set fra Søndersøs vestbred

Ny planlægning for Vinkelvej 20 i Viborg

Indkaldelse af forslag og idéer

Byrådet overvejer at give mulighed for at bygge 30.000 m2 byggeri i op til 6 etager på den grund, hvor Mercantec (Handelsskolen og HHX) ligger i dag.

Desuden overvejer byrådet at give mulighed for centerformål i form af almen service, boliger, hotel og restauration, liberale erhverv og mindre forlystelse.

HHX flytter til Viborg Baneby i foråret 2020 og grunden sættes derfor til salg.

Der skal efterfølgende udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Hvis du har forslag, idéer eller bemærkninger til den kommende planlægning, vil byrådet gerne høre disse, så de evt. kan indgå i planlægningen.

Offentliggjort: Torsdag den 19. december 2019
Høringsfrist: Torsdag den 30. januar 2020

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Borgermøde

Der afholdt ikke borgermøde

Kontaktperson

Anja Lena Jensen 8787 8628

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)
Se eksempel på, hvordan et fremtidigt byggeri kan fremstå (pdf)

Politiske beslutninger

Se Byrådet den 18. december 2019 (sag nr. 22)

Sidst opdateret: 29.06.2020