Vindmøller ved Daugbjerg

Ny planlægning for vindmøller ved Daugbjerg

Indkaldelse af idéer og forslag

Viborg Byråd undersøger muligheden for opstilling af vindmøller ved Daugbjerg og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med idéer og forslag til planlægningen.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for opstilling og drift af tre vindmøller med en totalhøjde på op til 149,9 m. Møllernes samlede effekt er optil ca. 12 MW.

Møllerne placeres på en ret linje i en næsten nord-syd gående retning, se kortet hvor de tre vindmøller er vist med røde symboler.

De tre vindmøller forventes at have en samlet elproduktion på ca. 37.500 MWh årligt svarende til det årlige elforbrug i ca. 9.000 enfamilieshuse med et gennemsnitligt årsforbrug på 4.000 kWh.

Offentliggjort: Torsdag den 10. september 2020
Høringsfrist: Torsdag den 22. oktober 2020

Idéer og forslag til ideoplægget skal være modtaget senest 22. oktober 2020. Benyt boksen "Indsend idéer og forslag"

Borgermøde

Der afholdes borgermøde onsdag den 30. september 2020 kl. 17.00 - 19.00 i Østfjendshallen, Kalkværksvej 1 b Mønsted, 8800 Viborg.

Der er et begrænset antal pladser pga. COVID19, derfor er der tilmelding til borgermødet – benyt boksen ”Tilmelding til borgermøde”.
Tilmeldingen lukkes, når der ikke er plads til flere. Det anbefales, at man kun tilmelder 1 person pr. husstand.


Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard 
8787 8638

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Se Byrådets vedtagelse 2. september 2020 (sag nr. 8 )

Sidst opdateret: 12.09.2020