Boligområde - Viborg View

Ny planlægning for etagebebyggelse "Viborg View" ved Brøndumsvej og Gl. Århusvej i Viborg

Indkaldelse af idéer og forslag


OBS!!!
Høringsperioden er forlænget med 3 uger, da det har været nødvendigt at flytte det planlagte borgermøde til 17. september 2020.


Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Gl. Århusvej og Brøndumsvej i Viborg og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for en bebyggelse i 16 etager med en højde på ca. 50 m på adressen Brøndumsvej 15-17 mellem Gl. Århusvej og stien langs Søndersø.

Offentliggjort: Torsdag den 2. juli 2020
Høringsfrist: Torsdag den 1. oktober 2020

Høringsperioden er slut og planen er nu under politisk behandling.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde torsdag den 17. september 2020 kl. 18.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson

Janne Berg
87 87 86 22

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Se Byrådet den 24. juni 2020 (sag nr. 7)

Sidst opdateret: 16.10.2020