Ny Overlund Skole - "Lysningen"

Ny planlægning til almene formål syd for Overlund Hallen, Viborg

Planlægning under opstart

Viborg Byråd er i gang med planlægning for en ny skole, hal mv. ved Gl. Randersvej i Viborgs østlige bydel.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for byggeri af skole i indtil 5 etagers højde og 24.000 m2 på sigt.

Der har været en idéfase i perioden 21. november til 19. december 2019.

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Lokalplan forventes behandlet på Teknisk Udvalgs møde i marts 2020. 

Læs evt. mere på overlundrykkersammen.viborg.dk 

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde mandag 2. december 2019 på Overlund Skole, Skolevej 10, 8800 Viborg

Kontaktperson

Anette Vinther
8787 8623

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Se Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 10)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. november 2019 (sag nr. 6)

Sidst opdateret: 27.02.2020