Ny Overlund Skole - "Lysningen"

Ny planlægning til almene formål syd for Overlund Hallen, Viborg

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd påbegynder planlægningen for en ny skole, hal mv. ved Gl. Randersvej i Viborgs østlige bydel. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen af det nye samlingssted ”Lysningen”.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for byggeri af skole i indtil 5 meters højde og 19.000 m2 på sigt.
Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Offentliggjort: Torsdag den 21. november 2019
Høringsfrist: Torsdag den 19. december 2019

Forslag og idéer til ideoplægget skal være modtaget senest 19. december 2019. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Læs evt. mere på overlundrykkersammen.viborg.dk

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde mandag 2. december 2019 kl. 17.00 i kantinen i kælderen på Overlund Skole, Skolevej 10, 8800 Viborg

Kontaktperson

Anette Vinther
8787 8623

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Se Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. november 2019 (sag nr. 6)

Sidst opdateret: 11.12.2019