Vindmøller ved Tolstrup

Ny planlægning for vindmøller ved Tolstrup

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd undersøger muligheden for opstilling af vindmøller ved Tolstrup og opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til planlægningen og miljøvurderingen.

Processen er igangsat på baggrund af et ansøgt projekt for 3 vindmøller ved Tolstrup.

Offentliggjort: Mandag den 8. oktober 2018
Høringsfrist: Mandag den 19. november 2018

Høringsperioden er slut og høringssvar blev politisk behandlet den 30. januar 2019.

Planer og miljørapport er nu under udarbejdelse. Byrådet vil derefter tage stilling til, om de vil vedtage planerne med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde onsdag den 31. oktober kl. 17.00 i Multisalen, Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson

Anna Dorte Nørgaard 8787 8626

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Byrådet den 20. juni 2018 (sag nr. 12)
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2018 (sag nr. 7)
Byrådet den 30. januar 2019 (sag nr. 9)

Sidst opdateret: 22.05.2019