Omdannelse af plejecenter til boliger i Overlund

Lokalplan nr. 513

Ny planlægning for omdannelse af plejecenter til boliger i Overlund

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd påbegynder planlægningen for omdannelse af Overlundgården fra plejecenter til boliger og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Planlægningen forventes at omfatte ca. 52 nye boliger, hvoraf ca. 17 af boligerne er nybyggeri, mens de resterende ca. 35 boliger er ombygning af eksisterende ejendomme.

Offentliggjort: Torsdag den 28. november 2019
Høringsfrist: Torsdag den 12. december 2019

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde.

Kontaktperson

Line Lund Kidmose 8787 8620

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Sidst opdateret: 14.12.2019