Vindmøller ved Vinge

Vindmøller ved Vinge

Ny planlægning for vindmøller ved Vinge

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd undersøger muligheden for opstilling af vindmøller ved Vinge og opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til planlægningen og miljøvurderingen.

Processen er igangsat på baggrund af et ansøgt projekt for 8-10 vindmøller ved Vinge.

Offentliggjort: Fredag den 31. august 2018
Høringsfrist: Torsdag den 11. oktober 2018

Høringsperioden er slut og høringssvar blev politisk behandlet den 30. januar 2019.

Planer og miljørapport er nu under udarbejdelse. Byrådet vil derefter tage stilling til, om de vil vedtage planerne med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Borgermøde

Der er afhold borgermøde torsdag den 27. september kl. 17.00 i Tjelecenteret, Forsamlingshuset, Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele

Kontaktperson

Maria Troelsen 8787 8637

Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Byrådet den 20. juni 2018 (sag nr. 12)
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 29. august 2018 (sag nr. 6)
Byrådet den 30. januar 2019 (sag nr. 8)

 

Sidst opdateret: 01.02.2019