Centerområde ved Dumpen i Viborg

Ny planlægning for Centerområde ved Dumpen/Ll. Sct. Peders Stræde i Viborg

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et centerområde ved Dumpen/Ll. Sct. Peders Stræde i Viborg og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for en bebyggelse i 13 etager mod rundkørslen (et punkthus i 10 etager til boliger på en base på tre etager til dagligvarebutik og kontorer/udvalgsvare-butikker). Byggeriet skal kunne bygges sammen med Sct. Mathias Centret.

Offentliggjort: Torsdag den 23. maj 2019
Høringsfrist: Torsdag den 6. juni 2019

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Borgermøde

Der er afholdt borgermøde den 29. maj 2019 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen 8787 8644

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. maj 2019 (sag nr. 20)

Sidst opdateret: 08.06.2019