Erhvervsområde - Viborg Nordvest

Ny planlægning for område ved Kirkebækvej - Vestre Ringvej, Viborg Nordvest

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd begynder planlægningen for et nyt erhvervsområde i den nordvestlige del af Viborg.
Byrådet opfordrer alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

Formålet med planlægningen er ændre områdets anvendelse fra rekreativt formål til erhvervsformål. Dette forudsætter, at byrådet vedtager et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

Viborg Kommune forlænger igen idéfasen.


Viborg Kommune har, på baggrund af det aktuelle forbud mod at mødes i større forsamlinger som følge af COVID-19-situationen, valgt at forlænge idéfasen for at imødekomme borgeres anmodning om at kunne mødes med henblik på at kunne give et samlet høringssvar. Den samlede idéfase er dermed fra den 27. februar 2020 til og med den 22. maj 2020.


Offentliggjort: Torsdag den 27. februar 2020
Forlænget høringsfrist: Fredag den 22. maj 2020


Forslag og idéer til ideoplægget skal være modtaget senest 22. maj 2020. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

Kontaktperson

Marie Sølgaard Bang
8787 8641

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Se Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 22)

Sidst opdateret: 27.03.2020