Erhvervsområde - Viborg Nordvest

Ny planlægning for område ved Kirkebækvej - Vestre Ringvej, Viborg Nordvest

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd begynder planlægningen for et nyt erhvervsområde i den nordvestlige del af Viborg.
Byrådet opfordrer alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

Formålet med planlægningen er ændre områdets anvendelse fra rekreativt formål til erhvervsformål. Dette forudsætter, at byrådet vedtager et tillæg til Kommuneplan 2017-2029.

Offentliggjort: Torsdag den 27. februar 2020
Forlænget høringsfrist: Mandag den 15. juni 2020


Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

Kontaktperson

Marie Sølgaard Bang
8787 8641

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Se Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020 (sag nr. 22)

Sidst opdateret: 29.06.2020