Erhvervsarealer i Viborg kommune

Temakommuneplantillæg om erhvervsområder i Viborg Kommune

Ny planlægning for erhvervsarealer i Viborg Kommune

Fordebat
Viborg Byråd påbegynder et temakommuneplantillæg om erhvervsarealer og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Planlægningen er igangsat som en del af Kommunens indsats for at tiltrække og fastholde virksomheder. Kommuneplanlægningen skal sikre, at Viborg Kommune fortsat har tilstrækkelige, varierede og attraktive erhvervsgrunde, som matcher efterspørgslen.

Offentliggjort: Torsdag den 1. juni 2017
Høringsfrist: Onsdag den 28. juni 2017

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling

Kontaktperson
Bente Egebæk Andersen 87 87 86 20

Debatoplæg
Se debatoplæg (pdf)

Politisk beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2017. Sag nr. 16.

 

Sidst opdateret: 29.06.2020