Byudvikling Taphede

Oversigtskort over Taphede

Ny planlægning for byudvikling i Taphede

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd igangsætter en idéfase forud for byudvikling og kommuneplanlægning i Taphede øst for Viborg By. Alle interesserede opfordres til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Offentliggjort: torsdag den 7. marts 2019
Høringsfrist: torsdag den 4. april 2019


Høringsperioden er slut og høringssvar blev politisk behandlet den 15. maj 2019.
Kommuneplantillæg er nu under udarbejdelse og Byrådet vil derefter tage stilling til, om de vil vedtage planerne med henblik på offentlig høring i 8 uger.


Kontaktperson

Anette Vinther 87 87 86 23

Se ideoplæg (pdf).

Politiske beslutninger

Se Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. maj 2019 (sag nr. 30)
Se Byrådet den 27. februar 2019 . Sag nr. 26

 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om planlægningen for Taphede her

Sidst opdateret: 24.05.2019