Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort

Ny planlægning for Grønt Danmarkskort i Viborg Kommune

Indkaldelse af idéer og forslag

Viborg Byråd begynder planlægningen for Grønt Danmarkskort i Viborg Kommune og vil med planlægningen opdatere og kvalificere kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for natur. Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen.

Planlægningen omfatter hele kommunen og skal indeholde en udpegning af naturområder, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser samt retningslinjer for byrådets varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og prioritering af naturindsats.

Udpegningerne udgør tilsammen kommunens bidrag til et landsdækkende Grønt Danmarkskort.

Formålet med planlægningen er at opdatere retningslinje 10 i Kommuneplan 2017-2029.

Lokalt nedsatte naturråd har bidraget med anbefalinger til udpegning af Grønt Danmarkskort i alle landets kommuner. Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner sendte sine anbefalinger den 29. juni 2018. Anbefalingerne består i hovedtræk af principper for udpegning af Grønt Danmarkskort. Se anbefalingerne.

Offentliggjort: Torsdag den 30. april 2020
Høringsfrist: Fredag den 29. maj 2020

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Borgermøde

Der blev afholdt et digitalt borgermøde mandag den 25/5 2020 med ca. 30 deltagere. 

Se optagelse fra borgermøde

Kontaktperson

Anna Dorte Nørgaard
87 87 86 31

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 (sag nr. 4)

Her er vi i planprocessen

Her er vi i planprocessen 

Baggrunden

Processen med Grønt Danmarkskort er startet via de lokale Naturråd. Se mere om det her i linket.

Sidst opdateret: 13.10.2020