Erhvervsområde - Rødkærsbro

Udvidelse af erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej

Ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd begynder planlægning for at udvide et erhvervsområde i den sydlige del af Rødkærsbro.

Formålet med planlægningen er at udvide et eksisterende erhvervsområde ved Chr. Hyllebergs Vej med ca. 15.600 m² mod syd. Samtidig ajourføres planlægningen for et grønt område mod øst.

Der skal efterfølgende udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan.

Offentliggjort: Torsdag den 23. april 2020
Høringsfrist: Torsdag den 21. maj 2020

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde.

Kontaktperson

Anette Vinther 8787 8623

Ideoplæg

Se ideoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Se Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 (sag nr. 11)

Sidst opdateret: 29.06.2020