Renseanlæg i den nordlige del af kommunen

Byrådet har besluttet, at der skal etableres et nyt renseanlæg i den nordlige del af kommunen, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvor det skal placeres. Når der er valgt en placering, følger en proces, hvor der skal udarbejdes bl.a. lokalplan, kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport mv.

Viborg Kommune forventer, at Klima- og Miljøudvalget i starten af 2020 vil træffe beslutning om udledningspunkt og tage stilling til den videre proces.

Kontaktperson

Thomas Møller Schmidt 8787 5567
Marie Sølgaard Bang 8787 8641

Historik

19.09.19

Klima- og Miljøudvalget ser habitatkonsekvensvurderinger af Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Udvalget beslutter at anmode Energi Viborg Vand A/S om at udarbejde et nyt teknisk og økonomisk grundlag for mulige placeringer og løsninger for placering af renseanlæg med udledning til en af positionerne ’Hjarbæk Fjord, Nord’ (position 1), ’Hjarbæk Fjord, Midt/Nord’ (position 3) eller ’Lovns Bredning’ (position 7). Udvalget beslutter desuden, at forvaltningen kan anmode miljøministeren om udledning til Lovns Bredning, såfremt det tekniske og økonomiske grundlag viser det mest fordelagtigt at udlede hertil (sag nr. 14).

27.02.19

Klima- og Miljøudvalget behandler høringssvar. Udvalget beslutter, at der skal udarbejdes habitatkonsekvensvurderinger af Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning, samt at forvaltningen på baggrund af habitatkonsekvensvurderingerne og det øvrige tekniske og økonomiske grundlag udarbejder et oplæg til den videre planlægning for etablering af nyt renseanlæg og udledningssted (sag nr. 4).

28.11.18

Klima- og Miljøudvalget orienteres om høring og beslutter, at forvaltningen skal fortsætte dialogen med Miljøstyrelsen om muligheden for og konsekvensen af at flytte udledning af renset spildevand fra nyt renseanlæg til Lovns Bredning. Desuden besluttede udvalget, at forvaltningen på baggrund af høringen samt tilbagemelding fra Miljøstyrelsen udarbejder oplæg til videre planlægning for etablering af nyt renseanlæg og evt. nyt udledningspunkt i den nordlige del af Viborg Kommune (sag nr. 4).

28.06.-05.09.18

Viborg Kommune holder høring af undersøgelsen med borgermøde i Skals Idrætscenter 20.08.18. Viborg Kommune modtager 95 høringssvar, herunder to underskriftsindsamlinger med 38 og 1203 underskrifter.

21.06.18

Klima- og Miljøudvalget behandler undersøgelsen af tre alternative placeringer og udledning til Lovns Bredning og beslutter, at der skal være en høring (sag nr. 9).

22.06.17

Klima- og Miljøudvalget behandler høringssvarene og beslutter, at der skal være en nærmere undersøgelse af alternative placeringer ved Nederhedevej, ved siden af Løgstørvej 33 og erhvervsområdet i Skals – Industriparken samt muligheden for at udlede renset spildevand til Lovns Bredning (sag nr. 2).

09.11.16 - 07.12.16

Viborg Kommune indkalder idéer og forslag til den videre planlægning. Viborg kommune modtager 42 høringssvar, herunder 637 underskriftsindsamlinger.

03.11.16

Klima- og Miljøudvalget igangsætter planlægningen af et nyt renseanlæg ved Skals (sag nr. 1)

03.09.14

Byrådet vedtager Spildevandsplan 2014-2018 (sag nr. 22), og at der skal etableres et nyt renseanlæg ved Skals.

 

 

Sidst opdateret: 29.06.2020