Biogasanlæg

429

Planlægning for et Biogasanlæg ved Kjellerupvej/Silkeborgvej

Planlægning

Viborg Byråd har begyndt planlægningen af biogasanlægget. De har opfordret alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.
Høringsperioden er slut.

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget har den 31. oktober 2013 behandlet sagen om at sætte planlægningen for et fælles biogasanlæg ved Kjellerupvej igang. De har besluttet ikke at fortsætte planlægningen på den lokalitet, som er ansøgt. Denne beslutning er truffet, idet udvalget synes at placeringen, på baggrund af offentlighedsfasen, er uhensigtsmæssig.

Derfor beder Klima- og Miljøudvalget forvaltningen om at gå i dialog med Bio-Center Gudenå. Målet med dialogen er at finde en bedre placering af biogasanlægget.

Borgermøde

Der har været afholdt et borgermøde mandag den 9. september 2013 kl. 19.00 i Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro.

Se indlæg fra Viborg Kommune (pdf)

Se indlæg fra Bio-Center Gudenå (bygherre) (pdf)

Se indlæg fra PlanEnergi (konsulenter) (pdf)

Kontaktperson

Nina Bødker 87 87 86 41

Se debatoplæg (pdf)

Se anmeldelse og afgørelse om VVM-pligt

Sidst opdateret: 29.06.2020