Lokalplan nr. 483

Karup Kartoffelmelfabrik

Lokalplan nr. 483 - Erhvervsområde ved Åhusevej i Karup

Vedtaget af  Byrådet den 22. november 2017
Offentliggjort: Torsdag den 30. november 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Merete Aagaard 87 87 86 43

Lokalplan nr. 483 inkl. sammenfattende miljøredegørelse

Kommuneplantillæg nr. 5 inkl. sammenfattende miljøredegørelse

Miljørapport

Byrådets vedtagelse. Sag nr. 15.

 

Sidst opdateret: 21.12.2017