Lokalplan nr. 456

Model af LP456

Lokalplan nr. 456 og kommuneplantillæg nr. 59 - Område til centerformål (bycenter) nordvest for Erik Glippings Vej i Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 15. juni 2016
Offentliggjort: Torsdag den 16. juni 2016
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Lokalplanen nr. 456 (pdf).
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 18.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 21.12.2017