Lokalplan nr. 473

Lokalplan nr. 473 og kommuneplantillæg nr. 65 - Område til almen service og boliger ved Borrisvej og Østervang i Sparkær

Vedtaget af Byrådet den 25. januar 2017
Offentliggjort: Torsdag den 2. februar 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson

Janne Berg 87 87 86 22

Lokalplan nr. 473
Byrådets vedtagelse. Sag nr. 23.

 

 

Sidst opdateret: 21.12.2017