Lokalplan nr. 471

Billede af børnehaven Sol O Mio

Lokaplan nr. 471 og kommuneplantillæg nr. 62 - For et område til børnehave ved Solvænget i Frederiks

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. marts 2017
Offentliggjort: Torsdag den 23. marts 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Janne Berg 87 87 86 22

Lokalplan nr. 471 (pdf).
Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 20.

Reduktion af fredskov ved vedtageles af lokalplanen.

Sidst opdateret: 21.12.2017