Lokalplan nr. 468

Lokalplan nr 468

Lokaplan nr. 468 og kommuneplantillæg nr. 60 - Boligområde ved Morvillesvej i Viborg

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. marts 2017
Offentliggjort: Torsdag den 23. marts 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Janne Berg  87 87 86 22

Lokalplan nr. 468 (pdf)
Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 19.

 

 

 

Sidst opdateret: 21.12.2017