Lokalplan nr. 455

Billede af området Sydøst for Erik Glippings Vej - Lokalplan nr. 455 og Kommuneplantillæg nr. 67

Lokalplan nr. 455 og kommuneplantillæg nr. 67 - Område til centerformål sydøst for Erik Glippings Vej i Viborg

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget onsdag den 18. januar 2017
Offentliggjort: Torsdag den 26. januar 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Lokalplanen nr. 455 (pdf). 
Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 33.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 21.12.2017