Lokalplan nr. 426 og 426A

Lokalplan nr. 426 og lokalplan nr. 426A og kommuneplantillæg nr. 15 - Udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 17. maj 2017
Offentliggjort: Torsdag den 1. juni 2017
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Merete Aagaard 87 87 86 43

Lokalplan nr. 426 (pdf).
Lokalplantillæg nr. 426A (pdf).
Sammenfattende miljøredegørelse (pdf).

Byrådets vedtagelse. Sag nr. 14.

 

Sidst opdateret: 21.12.2017