White Water Viborg

White Water Viborg

Ny planlægning for kajakrafting i Nordisk Park

Viborg Byråd begynder planlægningen for en kunstig bane til kajakrafting på de sønære arealer i Nordisk Park

Byrådet vil opfordre alle, som er interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.
Planlægningen er sat i gang på baggrund af en ansøgning fra Foreningen White Water Viborg med deltagelse af bl.a. Viborg Innovationsfond.

Offentliggjort: Onsdag den 4. juni 2014
Høringsfrist: Onsdag den 2. juli 2014

Høringsperioden er slut.

Borgermøde
Der er afhold borgermøde torsdag den 19. juni 2014 kl. 17.00 i foredragssalen på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32.

Kontaktperson
Anette Vinther 87 87 86 23

Politiske beslutninger
Byrådet 30. april 2014 (sag nr. 3) 
Klima og Miljøudvalget 1. maj 2014 (sag nr. 17)

Projektet forudsætter også at der udarbejdes VVM-redegørelse samtidig med planlægningen. Se VVM-afgørelsen her.

Sidst opdateret: 22.01.2018