Erhvervsformål ved Foulum

Erhvervsformål ved Foulum

Ny planlægning for erhvervsformål ved Foulum

Indkaldelse af forslag og idéer

Viborg Byråd har sat en fordebat i gang for et område til erhvervsfomål ved Foulum og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Planlægningen forventes at omfatte et areal på ca. 25 ha ved Foulum.

Planlægningen forventes at give mulighed for opførelse af datacenter med tilhørende funktioner, herunder mindre tekniske anlæg.

Offentliggjort: Torsdag den 18. oktober 2018
Høringsfrist: Torsdag den 15. november 2018

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde mandag den 5. november 2018.

Se præsentation fra mødet

Kontaktperson

Rikke Gramstrup Jensen 8787 8624

Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2018 (sag nr. 18)

Sidst opdateret: 03.12.2018