Erhvervsområde ved Roum

Ny planlægning for erhvervsområde ved Roum

Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et område til erhverv ved Roum og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Planlægningen er igangsat på baggrund af en ansøgning fra Knud Kristensen ApS om at opføre ny bebyggelse i tilknytning den eksisterende virksomhed og forventes at omfatte et areal på ca. 6 ha. ca. 300 meter vest for landsbyen Roum.

Det forventes at planlægningen vil give mulighed for erhverv i miljøklasse 2-4.

Offentliggjort: Torsdag 4. oktober 2018
Høringsfrist: Torsdag 18. oktober 2018


Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling

Kontaktperson
Konsulent Anders Juul Jellesen
92 44 34 39

Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2018 (sag nr. 8)

Sidst opdateret: 16.11.2018