Centerformål i Bjerringbro

Ny planlægning for centerformål i Bjerringbro

Viborg Byråd påbegynder planlægningen for centerformål i Bjerringbro og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Planlægningen forventes at give mulighed for boliger både som tæt-lav og som etageboliger, samt give mulighed for etablering af kontorerhverv, hotel, butikker og lign.

Offentliggjort: Fredag 16. november 2018
Høringsfrist: Fredag den 30. november 2018

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde.

Kontaktperson
Mette H. Hummelshøj
87 87 86 39

Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. november 2018 (sag nr. 15)

Sidst opdateret: 03.12.2018