Hindbærkrattet i Bjerringbro

Ny planlægning for Hindbærkrattet i Bjerringbro

FORDEBAT

Viborg Byråd påbegynder ny planlægning for boligområdet ved Hindbærkrattet i Bjerringbro og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Formålet med at ændre planlægningen er at gøre området mere attraktivt og fremme salget af grunde. Området skal fortsat anvendes til boligformål.

Offentliggjort: torsdag den 17. august 2017
Høringsfrist: onsdag den 13. september 2017

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling

Workshop
Der er afholdt workshop tirsdag den 29. august 2017. Se slides og referat fra workshoppen.

Kontaktperson
Marie Sølgaard Bang 87 87 86 41

Debatoplæg
Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger
Teknisk Udvalg den 9. august 2017 (sag nr. 12)

 

 

 

Sidst opdateret: 22.01.2018