DanRoots A/S

Ny planlægning for udvidelsen af DanRoots A/S

FORDEBAT

Viborg Kommune påbegynder planlægningen for udvidelse af DanRoots A/S, og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

DanRoots A/S er beliggende tæt ved den vestlige bred af Tange sø. Virksomheden dyrker og forarbejder rodfrugter, primært gulerødder, til salg i detailhandlen.

Formålet med planlægninger er at muliggør en fortsat udvikling for DanRoot A/S.

Offentliggjort: torsdag den 31. august 2017
Høringsfrist: onsdag den 20. september 2017

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling

Kontaktperson
August Skovmand 87 87 86 38

Debatoplæg
Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. august 2017 (sag nr. 29)

Sidst opdateret: 09.11.2017