Byudvikling i oplandsbyer

Byudvikling i oplandsbyer

Ny planlægning for byudvikling i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup

FORDEBAT

Viborg Kommune påbegynder planlægningen for nye boligområder i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup, og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen. Der foreslås udlagt:

 • Bjerregrav: 3,8 hektar (ca. 35 boliger) nord for Herredsvejen samt et lille areal ved Rishøjen
  Se kort
 • Bjerring: 1,8 hektar (ca. 8-10 boliger) nord for Vindumvej
  Se kort
 • Løgstrup: i alt 10 hektar (ca. 100 boliger) ved prioritering blandt et eller flere af 3 områder:
  - 3,6 hektar (ca. 30 boliger) nord for Hovedgadens vestlige del
  - 5,2 hektar (ca. 50 boliger) øst for Hjarbækvejs nordlige del
  - 8,2 hektar (ca. 80 boliger) øst for Villumhøj, syd for Kølsenvej
   Se kort
 • Møldrup: 6,4 hektar (ca. 60 boliger) syd for Vestergade samt aflyse 5,2 hektar syd for Bag Højen.
  Se kort

Formålet med planlægningen er at styrke de fire byers udviklingsmulighed. Her kan du se, de arealer, der indgår i Kommuneplan 2017-2029 i dag.

Offentliggjort: torsdag den 23. november 2017
Høringsfrist: onsdag den 20. december 2017


Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Proces
Når fordebatten er slut, skal der udarbejdes et forslag til nye rammeområder for boliger. Dette forslag forventes i høring medio 2018 og vedtaget ultimo 2018. Først herefter kan evt. lokalplanlægning starte op.

Kontaktperson
Anette Vinther 87 87 86 23

Debatoplæg og kort
Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. november 2017 (sag nr. 10)

Se de indkomne høringssvar
Bjerregrav
Bjerring
Løgstrup
Møldrup

Sidst opdateret: 22.01.2018