Teknisk Anlæg ved Skals

Illustration over renseanlæg ved Skals

Ny planlægning for renseanlæg ved Skals

Fordebatten er slut og under politisk behandling

I forlængelse af Spildevandsplanen 2014 – 2018 skal der placeres et nyt renseanlæg ved Skals.

Der har i efteråret 2016 været afholdt en fordebat. I høringsperioden indkom mange indsigelser, som var modstandere af den foreslåede placering. Der blev foreslået 5 nye placeringer.

Klima- og Miljøudvalget har besluttet, at 4 af de 5 nye placeringer skal undersøges nærmere. Dette udredningsarbejde forventes afsluttet ultimo 2017. Derefter starter et nyt planlægningsarbejde.

Kontaktperson
Merete Aagaard 8787 8643

Seneste politiske beslutning
Klima- og Miljøudvalget den 22. juni 2017 (sag nr. 2)
Klima og Miljøudvalget 3. november 2016 (sag nr. 1)
Den første placering er beskrevet i debatoplægget, som dannede baggrund for fordebatten. Se debatoplæg (pdf)

 

Sidst opdateret: 22.01.2018