Marsk Stigs Vej 2C-2D og Nellikevej 2A-2B, Viborg

Illustration af hvordan facaden kan se ud ved GAME

Byzonetilladelse på Marsk Stigs Vej 2C-2D og Nellikevej 2A-2B i Viborg

Ansøgning
Viborg Kommune har modtaget en ansøgning om produktionsskole og Game Streetmekka, Marsk Stigs Vej 2C-2D og Nellikevej 2A-2B i Viborg

Byzonetilladelsen omfatter produktionsskolen på Marsk Stigs Vej 2C-2D, samt det ansøgte projekt GAME Streetmekka på Nellikevej 2A-2B. Der udlægges ligeledes en arealreservation til Hærvejen.

Projektet kan gennemføres som en byzonetilladelse efter lov om frikommune.

Tilladelse
Viborg Kommune har tirsdag den 7. marts 2017 meddelt byzonetilladelse til projektet.

Vedtagelse
I forbindelse med den endelige vedtagelse sker der en mindre justering af bestemmelse om støjskærmenes udtryk. Justeringen sikrer mulighed for, at støjskærmene indadtil mod Streetmekka kan gives et ”streetlook” fx med graffiti, mens de udadtil gives et sammenhængende og ensartet udtryk samt med beplantning mod naboer.

Den tilrettede bestemmelse for støjskærmenes udtryk har følgende ordlyd:  ”Støjskærme skal etableres med et sammenhængende og ensartet udtryk mod vej- og naboskel. Støjskærme mod naboskel skal dog udadtil udføres som en vækstskærm og beplantes, så afskærmningen fremstår som en sammenhængende beplantning.

Kontaktperson
Anders Juul Jellesen - tlf. 92 44 34 39

Byzonetilladelse inkl. klagevejledning
Bilag 1 - Projektmaterialet, Produktionsskolen
Bilag 2 - Projektmaterialet, GAME

Sidst opdateret: 10.04.2018