Lokalplan

Billede fra Gl. Århusvej ud over Søndersø

Her kan du læse om, hvad en lokalplan er

Lokalplan
En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven.

Når planen er vedtaget
Ifølge planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Dette gælder når planen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Grundejere og Byrådet
Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Derfor kan eksisterende lovlig anvendelse i området fortsætte.

Sidst opdateret: 19.07.2018