Lokale naturråd og Grønt Danmarkskort

Skitse til Grønt Danmarkskort

Du kunne indtil den 11. december 2017 indstille medlemmer til det lokale naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

Der skal etableres ét fælles naturråd i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

Hvad skal naturrådet lave?

Naturrådet får til opgave at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Ikast-Brande Kommune er sekretariatskommune for de fire kommuner.

Du kan følge med i arbejdet her (eksternt link til Ikast-Brande Kommune).

Status

Status er, at sekretariatskommunen har indkaldt medlemmer til rådet, og at Rådets sammensætning snart bliver offentliggjort.

Lovgrundlag

Naturrådet oprettes i henhold til Bekendtgørelse nr. 971 om etablering af lokale naturråd af 7. august 2017.

Du kan læse mere om lokale naturråd i Erhvervsministeriets vejledning, som findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192395.

Sidst opdateret: 15.12.2017