Lokale naturråd og Grønt Danmarkskort

Skitse til Grønt Danmarkskort
Skitse til Grønt Danmarkskort

Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner har afsluttet sit arbejde og sendt sine anbefalinger til kommunalbestyrelserne og ministrene

Der har været etableret ét fælles naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

Status

Status er, at rådet i 2018 har afsluttet sit arbejde og har sendt sine anbefalinger til de pågældende kommunalbestyrelser.

Se Facebook-opslag fra Ikast-Brande Kommune (eksternt link til Ikast-Brande Kommune).

Hvad har naturrådet lavet?

Naturrådet har haft til opgave at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort er et nationalt og sammenhængende naturnetværk, som kommunerne i fællesskab skal udpege. Grønt Danmarkskort skal bestå af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Naturrådet skulle have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018.

Ikast-Brande Kommune har været sekretariatskommune for de fire kommuner.

Du kan se mere om rådet og dets sammensætning her (eksternt link til Ikast-Brande Kommune).

Lovgrundlag

Naturrådet var oprettet i henhold til Bekendtgørelse nr. 971 om etablering af lokale naturråd af 7. august 2017.

Du kan læse mere om lokale naturråd i Erhvervsministeriets vejledning, som findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192395.

Den videre proces

Processen med Grønt Danmarkskort i Viborg er sat i gang. Du kan følge processen her.

Sidst opdateret: 27.05.2020