Kommuneplantillæg nr. 46

Kommuneplantillæg nr. 46

Kommuneplantillæg nr. 46 - Karup

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019
Offentliggjort: Torsdag den 12. december 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se kommuneplantillæg nr. 46
Se Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 25.

 

Sidst opdateret: 21.05.2020