Kommuneplantillæg nr. 40

Kommuneplantillæg nr. 40 - Tilslutningspligt

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. oktober 2019
Offentliggjort: Torsdag den 10. oktober 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se kommuneplantillæg nr. 40
Se Økonomi - og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 13.12.2019