Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 - Byudvikling i oplandsbyer: Bjerring, Bjerregrav, Møldrup og Løgstrup

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019
Offentliggjort: Torsdag den 21. marts 2019
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kommuneplantillæg og miljørapport

Se kommuneplantillæg
Se sammenfattende miljørapport (pdf)

Politisk beslutning

Økonomi - og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 13.

 

Sidst opdateret: 09.10.2019