Kommuneplantillæg nr. 54

Kommuneplantillæg nr. 54

Kommuneplantillæg nr. 54 - Lokal udviklingsplan for Frederiks

Vedtaget af byrådet den 2. september 2020
Offentliggjort den 17. september 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Byrådet besluttede at udsætte den del af planforslaget, som omhandler Mønsted.

Se kommuneplantillæg nr. 54 inkl. udviklingsplan for Frederiks (pdf)

Se byrådets vedtagelse (sag nr. 13)

 

 

Sidst opdateret: 18.09.2020