Kommuneplantillæg nr. 52

Kommuneplantillæg nr. 52

Kommuneplantillæg nr. 52 - Parkeringsplads ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. februar 2020
Offentliggjort: Torsdag den 27. februar 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Se kommuneplantillæg (pdf)
Se Økonomi - og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 23.

 

Sidst opdateret: 27.02.2020