Kommuneplantillæg nr. 50

Kommuneplantillæg nr. 50 - Lokal udviklingsplan for Skals

Vedtaget af Byrådet den 2. september 2020
Offentliggjort 17. september 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Byrådet besluttede at udsætte den del af planforslaget, som omhandler Hjarbæk og Vorde.

Kommuneplantillæg og udviklingsplan

Se kommuneplantillæg nr. 50 inkl. udviklingsplan (pdf)
Se Byrådets vedtagelse (sag nr. 14)

Sidst opdateret: 23.09.2020