Kommuneplantillæg nr. 37

Oversigtskort over Taphede

Kommuneplantillæg nr. 37 - Byudvikling ved Taphede, Viborg Øst - Etape 1

Vedtaget af  Byrådet den 12. maj 2020
Offentliggjort: Onsdag den 20. maj 2020
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kommuneplantillæg og miljørapport

Se kommuneplantillæg (pdf)
Se sammenfattende miljøredegørelse (pdf)
Se tidligere offentliggjort miljørapport (pdf)

Politiske beslutning

Se Byrådets vedtagelse (Sag nr. 17)

 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om planlægningen for Taphede her

Sidst opdateret: 21.05.2020