Kommuneplantillæg

Her kan du læse om, hvad kommuneplantillæg er

Planlægning
Kommunen har ansvaret for planlægning i byerne og det åbne land. Det sker gennem den langsigtede kommuneplan. Her fastlægger Byrådet de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling.
Kommuneplanen bliver revideret løbende. Dels ved en almindelig revision hver fjerde år og dels ved tillæg til kommuneplanen.

Der udarbejdes kommuneplantillæg i forbindelse med mange lokalplaner. Disse kommuneplantillæg kan ses under de lokalplaner, som senest er vedtaget.

Byrådet har senest vedtaget følgende kommuneplantillæg (uden lokalplaner)

Sidst opdateret: 13.09.2019