Kommuneplantillæg nr. 40

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 - Tilslutningspligt

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019
Offentliggjort: Torsdag den 27. juni 2019
Høringsfrist: Torsdag den 22. august 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 22. august 2019. Benyt boksen "Indsend høringssvar"

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Marie Sølgaard Bang 87 87 86 41

Se kommuneplantillæg
Se Økonomi - og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 27.06.2019