Kommuneplantillæg nr. 37

Oversigtskort over Taphede

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 - Byudvikling ved Taphede, Viborg Øst - Etape 1

Vedtaget af  Byrådet den 4. september 2019
Offentliggjort: Torsdag den 12. september 2019
Høringsfrist: Torsdag den 7. november 2019

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 7. november 2019. Benyt boksen "Indsend  høringssvar"

Borgermøde

Der afholdes borgermøde mandag den 7. oktober 2019 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

Kontaktperson

Anette Vinther 87 87 86 23

Kommuneplantillæg og miljørapport

Se kommuneplantillæg (pdf)
Se miljørapport (pdf)

Politiske beslutninger

Se Byrådets vedtagelse den 4. september 2019. Sag nr. 19.
Se Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. maj 2019 (sag nr. 30)
Se Byrådet den 27. februar 2019 . Sag nr. 26

 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om planlægningen for Taphede her

Sidst opdateret: 12.09.2019