Kommuneplantillæg nr. 37

Oversigtskort over Taphede

Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 37 - Byudvikling ved Taphede, Viborg Øst - Etape 1

Vedtaget af  Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019
Offentliggjort: Torsdag den 19. december 2019
Høringsfrist: Torsdag den 13. februar 2020

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Borgermøde

Der er afholdt borgermøde onsdag den 15. januar 2020 kl. 17.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson

Anette Vinther 87 87 86 23

Kommuneplantillæg og miljørapport

Se kommuneplantillæg 
Se miljørapport (pdf)

Politiske beslutninger

Se Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2019. (Sag nr. 29)
Se Byrådets vedtagelse den 4. september 2019. (Sag nr. 19)
Se Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. maj 2019 (sag nr. 30)
Se Byrådet den 27. februar 2019 . (Sag nr. 26)

 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om planlægningen for Taphede her

Sidst opdateret: 26.02.2020