Kommuneplantillæg nr. 37

Oversigtskort over Taphede

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 - Byudvikling ved Taphede, Viborg Øst - Etape 1

Vedtaget af  Byrådet den 4. september 2019
Offentliggjort: Torsdag den 12. september 2019
Høringsfrist: Planforslaget er kaldt tilbage og forventes genbehandlet medio november 2019.

Borgermøde

AFLYST – Borgermøde mandag den 7. oktober 2019 kl. 17 på Viborg Rådhus er aflyst, da planforslaget er kaldt tilbage. Ny høring forventes ultimo november 2019.

Kontaktperson

Anette Vinther 87 87 86 23

Kommuneplantillæg og miljørapport

Se kommuneplantillæg (pdf)
Se miljørapport (pdf)

Politiske beslutninger

Se Byrådets vedtagelse den 4. september 2019. Sag nr. 19.
Se Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. maj 2019 (sag nr. 30)
Se Byrådet den 27. februar 2019 . Sag nr. 26

 

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om planlægningen for Taphede her

Sidst opdateret: 02.10.2019