Forslag til kommuneplantillæg

Forslag
Forslag til kommuneplantillægget skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer Byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag. Herefter kan de beslutte at vedtage tillægget.

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg i forbindelse med flere lokalplaner. Disse tillæg kan ses under de lokalplaner, som er i forslag.

Byrådet har vedtaget følgende forslag til kommuneplantillæg

Sidst opdateret: 11.09.2019