Kommuneplan

Billede fra filmen til kommuneplan 2013 - 2025

På de følgende sider kan du finde information omkring kommuneplanlægningen i Viborg Kommune

Det er Byrådets opgave at sikre en udvikling, der gavner hele kommunen. Kommuneplanen er omdrejningspunktet for den fysiske planlægning af kommunen. Kommuneplanen er central i forhold til udviklingen af kommunens byer og landområder.

Kommuneplanen er Byrådets plan for udviklingen i byerne og på landet. Den indeholder rammer og retningslinjer for administration og udvikling i kommunen.

Kommuneplanen tages op til revision i hver byrådsperiode.

Se den gældende digitale kommuneplan, ved at klikke på boksen "Kommuneplan 2017".

Sidst opdateret: 01.11.2017