Fjernvarme pligt

Fjernvarmepligt

Der gælder bestemte regler for tilslutning til fjernvarme. Du kan læse om disse regler nedenfor.

Tilslutningspligt
Byrådet kan træffe beslutning om to forskellige former for tilslutningspligt:

  • Tilslutningspligt for ny bebyggelse (ved lokalplan eller ved beslutning efter varmeforsyningsloven)
  • Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse (ved beslutning efter varmeforsyningsloven)

Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse kan opdeles i to former:

  • Tilslutningspligt efter udløb af en frist på 9 år
  • Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse, der allerede frivilligt er tilsluttet forsyningen (forblivelsespligt)

Ændring fra fjernvarme til f.eks. jordvarme
Ønskes en bygning med f.eks. fjernvarme ændret til f.eks. jordvarme, er der et par retningslinjer, som skal overholdes. Bygningsejeren skal undersøge, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, som fastlægger tilslutningspligt, eller om der er tinglyst en deklaration om tilslutningspligt på ejendommen. Hvis der er tilslutningspligt for ny bebyggelse på ejendommen, er det afgørende, om bebyggelsen er opført før eller efter, at tilslutningspligten er indtrådt. Dette illustreres og forklares med nedenstående tidslinje:

Diagram over tilslutningspligt for ny bygning

 
Bygning 1 og 2 er opført, inden ejendommen er pålagt tilslutningspligt for by bebyggelse, og er derfor ikke forpligtet til fortsat at betale evt. årlige faste afgifter til fjernvarme. Dette gælder uanset, hvornår ejendommen blev tilsluttet. Bygningerne skal kun forblive tilsluttet til fjernvarme, hvis ejendommen er pålagt forblivelsespligt efter varmeforsyningsloven.

Bygning 3 er opført, efter ejendommen er pålagt tilslutningspligt for ny bebyggelse og skal derfor forblive tilsluttet til fjernvarme. Hvis bygningen er opført som lavenergibebyggelse, gives der dog dispensation fra tilslutningspligten.

Sidst opdateret: 20.01.2017