Energiregnskab

Som forarbejde til kommende udarbejdelse af en klimaplan har Viborg Kommune i foråret 2011 udarbejdet et energiregnskab, som omfatter al energitilførsel og energiforbrug i kommunen.

Energiregnskabet viser bl.a., at af kommunens samlede CO2-udledning i 2009 kom tilsammen 38 % fra individuel opvarmning samt kollektiv el- og varmeforsyning. Se nedenstående figur.

Diagram med energiregnskab

Af det samlede energiforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand dækkes 27 % af individuel naturgasforsyning. Fjernvarme omfatter 31 % af energiforbruget til opvarmningsformål. Se nedenstående figur.
Diagram med energiregnskab

Stort set hele fjernvarmeproduktionen sker ved afbrænding af naturgas. Som udgangspunkt er der dog klima- og miljømæssige gevinster at hente, hvis en større del af opvarmningsbehovet dækkes ved fjernvarme. En stor del af fjernvarmeproduktionen sker nemlig på kraftvarmeanlæg, og denne samproduktion af el og varme fortrænger kulbaseret elproduktion på centrale kraftværker.

Sidst opdateret: 20.09.2015