Godkendte varmeprojekter

Fyr fra et lille kraftvarmeværk

Se godkendte projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg i nedenstående liste. Projekter for ledningsrenovering fremgår ikke af listen.

 

Godkendte projekter

 1. Varmepumpe til spildevand samt ATES-anlæg i Bjerringbro pdf
 2. Varmepumpe i Hammershøj pdf
 3. Varmepumpe i Ørum pdf
 4. Varmepumpe i Hald Ege pdf
 5. Fjernvarme – boligområde Stenshede i Bjerringbro pdf
 6. Varmepumpe i Bjerringbro pdf
 7. Varmepumpe i Stoholm pdf
 8. Omstilling til biogas i Frederiks pdf
 9. Transmissionsledning og varmepumpe i Bjerringbro pdf
 10. Varmepumpe i Møldrup PDF
 11. Udvidelse af Viborg Fjernvarmes forsyningsområde til Øster Teglgårdsvej pdf
 12. Etablering af varmepumpe i Karup pdf
 13. Tranmissionsledning mellem Aalestrup og Hvam pdf
 14. Omstilling til biogas i Klejtrup pdf
 15. Omstilling til biogas i Skals pdf
 16. Udvidelse af solvarmeanlæg i Karup pdf
 17. Udvidelse af solvarmeanlæg i Stoholm pdf
 18. Etablering af halmkedelanlæg i Stoholm pdf
 19. Godkendelse af varmeforsyning og overskudsvarme ved Regionshospitalet Viborg pdf
 20. Omlægning af forsyningsledninger i Viborg Baneby pdf
 21. Godkendelse af projekt for fjernvarmeanlæg i Karup og Kølvrå pdf
 22. Fjernvarme - Implast i Bjerringbro pdf
 23. Fjernvarme - Arnbjerg pdf
 24. Fjernvarme - område ved Tapdrupvej og Gl. Randersvej pdf
 25. Godkendelse af projekt for overskudsvarme i Rødkærsbro pdf
 26. Godkendelse af midlertidig projekt for træpillekedel ved Stoholm Fjernvarme pdf
 27. Solvarmeanlæg i Stoholm pdf
 28. Godkendelse af projekt for solvarme i Hammershøj pdf
 29. Godkendelse af projekt for solvarme i Ørum pdf
 30. Biomassevarmeanlæg - Ulbjerg Kraftvarme pdf
 31. Fjernvarme - boligområde Asmild Mark i Overlund pdf
 32. Biomasseanlæg - Flyvestation Karup, Gedhusområdet pdf
 33. Solvarmeanlæg i Løgstrup pdf
 34. Fjernvarme - Geovent i Løgstrup pdf
 35. Biomassevarmeanlæg - Flyvestation Karup, Eskadrilleområde pdf
 36. Biomassevarmeanlæg - Flyvestation Karup, Hovedvagten pdf
 37. Renovering af kedelcentral - Industrivej 40 i Viborg pdf
 38. Udskiftning af naturgasmotor - Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk pdf
 39. Solvarmeanlæg i Frederiks pdf
 40. Kollektive varmeforsyningsområder - Godkendelse i Klima- og Miljøudvalget pdf
 41. Kollektive varmeforsyningsområder - Godkendt projekt pdf
 42. Solvarmeanlæg i Karup pdf
 43. Fjernvarme - boligområde Kastanievej i Viborg pdf
 44. Udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos pdf
 45. Fjernvarme - Grundfos teknologicenter pdf
 46. Fjernvarme - Gymnastik og Idrætshøjskolen i Viborg pdf
 47. Renovering af kedelcentral - Hamlen 4 i Viborg pdf
 48. Fjernvarme - Boligområde Kærvej i Viborg pdf
 49. Naturgas - Flyvestation Karup, nord pdf
 50. Fjernvarme - boligområde Solvænget i Frederiks pdf
 51. Viborg Geotermi pdf
 52. Røggaskøling på Gasmotoranlæg - Bjerringbro pdf
 53. Fjernvarme - boligområde Ulriksdal i Viborg pdf
Sidst opdateret: 13.04.2019