Godkendte varmeprojekter

Fyr fra et lille kraftvarmeværk

Se godkendte projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg i nedenstående liste. Projekter for ledningsrenovering fremgår ikke af listen.

 

Godkendte projekter

 1. Varmepumpe i Ørum pdf
 2. Varmepumpe i Hald Ege pdf
 3. Fjernvarme – boligområde Stenshede i Bjerringbro pdf
 4. Varmepumpe i Bjerringbro pdf
 5. Varmepumpe i Stoholm pdf
 6. Omstilling til biogas i Frederiks pdf
 7. Transmissionsledning og varmepumpe i Bjerringbro pdf
 8. Varmepumpe i Møldrup PDF
 9. Udvidelse af Viborg Fjernvarmes forsyningsområde til Øster Teglgårdsvej pdf
 10. Etablering af varmepumpe i Karup pdf
 11. Tranmissionsledning mellem Aalestrup og Hvam pdf
 12. Omstilling til biogas i Klejtrup pdf
 13. Omstilling til biogas i Skals pdf
 14. Udvidelse af solvarmeanlæg i Karup pdf
 15. Udvidelse af solvarmeanlæg i Stoholm pdf
 16. Etablering af halmkedelanlæg i Stoholm pdf
 17. Godkendelse af varmeforsyning og overskudsvarme ved Regionshospitalet Viborg pdf
 18. Omlægning af forsyningsledninger i Viborg Baneby pdf
 19. Godkendelse af projekt for fjernvarmeanlæg i Karup og Kølvrå pdf
 20. Fjernvarme - Implast i Bjerringbro pdf
 21. Fjernvarme - Arnbjerg pdf
 22. Fjernvarme - område ved Tapdrupvej og Gl. Randersvej pdf
 23. Godkendelse af projekt for overskudsvarme i Rødkærsbro pdf
 24. Godkendelse af midlertidig projekt for træpillekedel ved Stoholm Fjernvarme pdf
 25. Solvarmeanlæg i Stoholm pdf
 26. Godkendelse af projekt for solvarme i Hammershøj pdf
 27. Godkendelse af projekt for solvarme i Ørum pdf
 28. Biomassevarmeanlæg - Ulbjerg Kraftvarme pdf
 29. Fjernvarme - boligområde Asmild Mark i Overlund pdf
 30. Biomasseanlæg - Flyvestation Karup, Gedhusområdet pdf
 31. Solvarmeanlæg i Løgstrup pdf
 32. Fjernvarme - Geovent i Løgstrup pdf
 33. Biomassevarmeanlæg - Flyvestation Karup, Eskadrilleområde pdf
 34. Biomassevarmeanlæg - Flyvestation Karup, Hovedvagten pdf
 35. Renovering af kedelcentral - Industrivej 40 i Viborg pdf
 36. Udskiftning af naturgasmotor - Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk pdf
 37. Solvarmeanlæg i Frederiks pdf
 38. Kollektive varmeforsyningsområder - Godkendelse i Klima- og Miljøudvalget pdf
 39. Kollektive varmeforsyningsområder - Godkendt projekt pdf
 40. Solvarmeanlæg i Karup pdf
 41. Fjernvarme - boligområde Kastanievej i Viborg pdf
 42. Udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos pdf
 43. Fjernvarme - Grundfos teknologicenter pdf
 44. Fjernvarme - Gymnastik og Idrætshøjskolen i Viborg pdf
 45. Renovering af kedelcentral - Hamlen 4 i Viborg pdf
 46. Fjernvarme - Boligområde Kærvej i Viborg pdf
 47. Naturgas - Flyvestation Karup, nord pdf
 48. Fjernvarme - boligområde Solvænget i Frederiks pdf
 49. Viborg Geotermi pdf
 50. Røggaskøling på Gasmotoranlæg - Bjerringbro pdf
 51. Fjernvarme - boligområde Ulriksdal i Viborg pdf
Sidst opdateret: 13.04.2019