Godkendte varmeprojekter

Fyr fra et lille kraftvarmeværk

Se godkendte projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg i nedenstående liste. Projekter for ledningsrenovering fremgår ikke af listen.

 

Godkendte projekter

 1. Varmepumpe i Løgstrup pdf
 2. Varmepumpe til spildevand samt ATES-anlæg i Bjerringbro pdf
 3. Varmepumpe i Hammershøj pdf
 4. Varmepumpe i Ørum pdf
 5. Varmepumpe i Hald Ege pdf
 6. Fjernvarme – boligområde Stenshede i Bjerringbro pdf
 7. Varmepumpe i Bjerringbro pdf
 8. Varmepumpe i Stoholm pdf
 9. Omstilling til biogas i Frederiks pdf
 10. Transmissionsledning og varmepumpe i Bjerringbro pdf
 11. Varmepumpe i Møldrup PDF
 12. Udvidelse af Viborg Fjernvarmes forsyningsområde til Øster Teglgårdsvej pdf
 13. Etablering af varmepumpe i Karup pdf
 14. Tranmissionsledning mellem Aalestrup og Hvam pdf
 15. Omstilling til biogas i Klejtrup pdf
 16. Omstilling til biogas i Skals pdf
 17. Udvidelse af solvarmeanlæg i Karup pdf
 18. Udvidelse af solvarmeanlæg i Stoholm pdf
 19. Etablering af halmkedelanlæg i Stoholm pdf
 20. Godkendelse af varmeforsyning og overskudsvarme ved Regionshospitalet Viborg pdf
 21. Omlægning af forsyningsledninger i Viborg Baneby pdf
 22. Godkendelse af projekt for fjernvarmeanlæg i Karup og Kølvrå pdf
 23. Fjernvarme - Implast i Bjerringbro pdf
 24. Fjernvarme - Arnbjerg pdf
 25. Fjernvarme - område ved Tapdrupvej og Gl. Randersvej pdf
 26. Godkendelse af projekt for overskudsvarme i Rødkærsbro pdf
 27. Godkendelse af midlertidig projekt for træpillekedel ved Stoholm Fjernvarme pdf
 28. Solvarmeanlæg i Stoholm pdf
 29. Godkendelse af projekt for solvarme i Hammershøj pdf
 30. Godkendelse af projekt for solvarme i Ørum pdf
 31. Biomassevarmeanlæg - Ulbjerg Kraftvarme pdf
 32. Fjernvarme - boligområde Asmild Mark i Overlund pdf
 33. Biomasseanlæg - Flyvestation Karup, Gedhusområdet pdf
 34. Solvarmeanlæg i Løgstrup pdf
 35. Fjernvarme - Geovent i Løgstrup pdf
 36. Biomassevarmeanlæg - Flyvestation Karup, Eskadrilleområde pdf
 37. Biomassevarmeanlæg - Flyvestation Karup, Hovedvagten pdf
 38. Renovering af kedelcentral - Industrivej 40 i Viborg pdf
 39. Udskiftning af naturgasmotor - Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk pdf
 40. Solvarmeanlæg i Frederiks pdf
 41. Kollektive varmeforsyningsområder - Godkendelse i Klima- og Miljøudvalget pdf
 42. Kollektive varmeforsyningsområder - Godkendt projekt pdf
 43. Solvarmeanlæg i Karup pdf
 44. Fjernvarme - boligområde Kastanievej i Viborg pdf
 45. Udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos pdf
 46. Fjernvarme - Grundfos teknologicenter pdf
 47. Fjernvarme - Gymnastik og Idrætshøjskolen i Viborg pdf
 48. Renovering af kedelcentral - Hamlen 4 i Viborg pdf
 49. Fjernvarme - Boligområde Kærvej i Viborg pdf
 50. Naturgas - Flyvestation Karup, nord pdf
 51. Fjernvarme - boligområde Solvænget i Frederiks pdf
 52. Viborg Geotermi pdf
 53. Røggaskøling på Gasmotoranlæg - Bjerringbro pdf
 54. Fjernvarme - boligområde Ulriksdal i Viborg pdf
Sidst opdateret: 13.04.2019